Авторизация
Забыли пароль
Введите свой логин/электронный адрес
Если ваш логин/электронный адрес уже зарегестрирован, вам на почту прийдет письмо с паролем.
Регистрация
Имя *
Страна
Фамилия *
Город
Электронный адрес/логин *
Специализация врача*
Пароль *
Место работы
Повторить пароль*
Защитный код*
* - обязательные поля для заполнения

Сучасний підхід до лікування вагінального кандидозу на фоні мікст-інфекції

02.08.2013

Метод лікування вагінального кандидозу на фоні мікст-інфекції пропонується для впровадження в роботу лікувально-профілактичних установ практичної охорони здоров'я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю.

Інфекційно-запальні захворювання жіночих статевих органів посідають особливе місце у структурі загальної захворюваності у світі. Це пов'язано перш за все з тим, що вони мають відношення до органів і тканин з безпосереднім впливом на репродуктивну функцію.

Із сучасної точки зору нормальну мікрофлору розглядають як сукупність мікробіоценозів, які займають численні екологічні ніші на шкірі та слизових оболонках. Зміна кількості того чи іншого мікроорганізму у відповідному біотопі є сигналом до адаптивних або незворотних змін у відповідному ланцюжку мікроекологічної системи. Особливістю нормальної мікрофлори статевих шляхів у жінок є її різноманітний склад – упродовж усього життя до неї входять облігатні та факультативні анаеробні мікроорганізми і в значно меншій кількості – аеробні та мікроаерофільні.

Інфекційно-запальні захворювання сечостатевих органів спричинені великою кількістю бактерій і вірусів. Найбільш часто поряд з Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis виявляють умовно-патогенні облігатно-анаеробні мікроорганізми роду Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Veillonella, а також представників кишкової мікрофлори родини Enterobacteriaceae. Подібні полімікробні процеси (мікст-інфекції) характеризуються тим, що етіологічним фактором є не один окремо взятий збудник, а їх асоціація з характерними тільки їй біологічними властивостями.

Розповсюдженість інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), настільки висока, що становить загрозу репродуктивному здоров'ю населення. У структурі акушерсько-гінекологічної захворюваності інфекційно-запальні хвороби жіночих статевих органів, зокрема вульвовагініт та кольпіт, посідають провідне місце і становлять 60% від загальної інфекційної патології. З кожним роком кількість хворих на урогенітальний хламідіоз, трихомоніаз, мікоплазмоз та гонорею катастрофічно збільшується.

Серед ускладнень ІПСШ виділяють такі, як безпліддя, сальпінгоофорит, параметрит, позаматкова вагітність, невиношування вагітності, передчасні пологи, хоріоамніоніт, внутрішньоутробне інфікування плода, передчасне вилиття навколоплідних вод, пiсляпологовий та післяабортний ендометрити тощо.

Надмірний ріст анаеробних мікроорганізмів, особливо в присутності збудників ІПСШ, пов'язаний з утворенням протеолітичних ферментів і поліамінів, що призводить до порушення бар'єрної функції слизової оболонки піхви, посиленням транссудації та злущенням епітеліальних клітин з наступним активним ростом грибів роду Candida. Тому дуже часто на фоні мікст-інфекції розвивається кандидозний вульвовагініт.

Особливої уваги в акушерстві та гінекології набула проблема вульвовагінального кандидозу, оскільки його частота підвищилась більше ніж у два рази і становить у різних регіонах України від 20 до 50%. Сьогодні дріжджеподібні гриби належать до п'яти основних госпітальних патогенів. Близько 75% жінок хоча б раз хворіли на кандидозну вагінальну інфекцію під час вагітності і близько 40% страждали на неї у майбутньому.

Останнім часом відмічається збільшення питомої ваги (до 30%) Candida non-albicans у загальній структурі дріжджової інфекції у пацієнток з вульвовагінальним кандидозом, що супро воджується значною різноманітністю клінічної симптоматики і появою резистентності до препаратів, використовуваних раніше. Особливо складно лікувати хронічно рециди- вуючі форми вульвовагінального кандидозу. Проблема вибору методики та пошуку найбільш клінічно ефективних і безпечних лікарських засобів терапії вульвовагінального кандидозу досі залишається актуальною. Схема лікування цього захворювання обов'язково повинна включати антимікотичний препарат, що має одночасно фунгістатичний і фунгіцидний ефекти.

Особливості фармакодинаміки відомих сполук з антимікотичною активністю звертають увагу спеціалістів на препарат групи триазолу як найбільш поліпотентний за ефективністю і спектром дії протигрибковий засіб. Це новий антимікотичний препарат Фуніт виробництва компанії «Нобель» (Туреччина), що містить 100 мг ітраконазолу і випускається у формі капсул мікропелет № 4, № 15, № 30.

Препарат призначають за схемою: 2 капсули (200 мг) 1 раз на добу протягом 7 днів; надалі – по 2 капсули (200 мг) в перший день менструального циклу упродовж трьох наступних місяців.

На базі кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Українського державного інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені. П.Л. Шупика та в гінекологічному відділенні Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини було проведено дослідження за участю 211 пацієнток із вагінальним кандидозом, у т.ч. на фоні бактеріального вагінозу.

Мета дослідження полягала у порівнянні ефективності та безпечності препарату, що містить 100 мг ітраконазолу, як протигрибкової терапії у хворих на вагінальний кандидоз, у т.ч. на фоні бактеріального вагінозу, та препарату, що містить 150 мг флуконазолу.

Пацієнтки були рандомізовані на чотири групи.

До першої групи увійшли 55 жінок із вагінальним кандидозом, яким проводилося лікування препаратом Фуніт; до другої – 52 хворі на вагінальний кандидоз, які отримували терапію з прийомом капсул флуконазолу по 150 мг; до третьої – 53 жінки з вагінальним кандидозом на фоні мікст-інфекції. Окрім традиційної схеми лікування бактеріальних вагінозів (антибактеріальні, імуномодулюючі препарати, пробіотики, вітаміни), їм призначали антимікотичний препарат Фуніт. До складу четвертої групи входила 51 пацієнтка з вагінальним кандидозом на фоні мікст-інфекції, яким крім традиційної схеми лікування як антимікотичний препарат призначали капсули, що містять флуконазол. Середній вік обстежених становив від 19 до 40 років.

Усім учасницям дослідження було проведено комплексне обстеження, яке передбачало збір анамнезу та скарг, оцінку клінічного стану пацієнток, зовнішній огляд і огляд у дзеркалах, кольпоскопію, бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження виділень.

Отримані результати показали більш високу ефективність препарату Фуніт у жінок, які страждають на вагінальний кандидоз, у т.ч. на фоні мікст-інфекції, у порівнянні з лікуванням за традиційною схемою з додаванням препарату, що містить флуконазол. Зручність використання, безпечність та хороша переносимість препарату Фуніт забезпечують високу комплаєнтність хворих при рекомендованому режимі терапії.

Последние новости
16.12.2016
Розувастатин расположение модулируется экспрессии и активности нескольких мембранных транспортеров, включая BCRP (ABCG2).
16.12.2016
Современное лечение трихомониаза основана на использовании производных 5-нитроимидазола.
16.12.2016
Streptococcus suis (S. suis) вызвает серьезные симптомы заболеваний у людей. S. suis способен формировать толстые биопленки, что увеличивает сложность терапии.
31.08.2016
Современное лечение трихомониаза основано на использовании производных 5-нитроимидазола.
31.08.2016
Т-клеточная протеинкиназа (TOPK) высоко экспрессируется в нескольких раковых клетках и способствует онкогенезу и прогрессу, и, следовательно, он является важной мишенью для лекарственной терапии опухолей.